Referencie

Rozpracované projekty

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna
 • SO521-00 - Preložka vodovodu DN 160 v km 0,1
 • SO521-01 - Preložka vodovodu RD Kriváň v km 0,095
 • SO522-00 - Preložka vodovodu HLF DN500 v km 0,9
 • SO522-01 - Preložka vodovodu HLF DN500 v km 3,85
 • SO522-02 - Preložka vodovodu HLF DN500 v km 4,35
 • SO522-03 - Preložka vodovodu HLF DN500 v km 5,2 - 5,5
 • SO522-04 - Preložka vodovodu HLF DN500 v km 6,9
 • SO527-00 - Preložka vodovodnej prípojky na cintorín v km 0,7
 • SO532-00 - Vodovodná prípojka pre RD č.p. 600 v km 1,175
 • SO533-00 - Vodovodná prípojka pre RD č.p. 511 s č.p. 513 v km 1,55

Zrealizované stavby

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)
 • SO525 - Preložka vodovodu DN 160 v km 10.000
 • SO526 - Úprava vodovodu v km 15.565
 • SO528 - Úprava skupinového vodovodu HLF DN 400 v km 20.400
 • SO529 - Úprava vodovodu 2x DN 160 v km 21.600
 • SO530 - Preložka vodovodu HLF DN 400 v km 22.000
 • SO531 - Preložka výtlačného potrubia DN 1000 v km 8.600 - 10.100
 • SO538 - Preložka vodovodnej prípojky pre motorest v Mýtnej
 • SO539 - Preložka vodovodu DN 100 v km 18.800
 • SO545 - Žumpa pre motorest v Mýtnej
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 • SO101.1 Podchod pre zver pod cestou I/64
Mondi SCP a.s. - Ružomberok
 • Názov stavby: Projekt ECOplus PS19
 • SO 15.02 Vonkajší rozvod pitnej vody pre PS19
 • SO 15.04 Vonkajší rozvod požiarnej vody pre PS19
 • SO 15.05 Dažďová kanalizácia
Polyfunkčný komplex Rudiny II. - Žilina (Časť Bytový komplex - bloky B,C,D)
 • Objednávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o.
 • - Blok B, C -
 • SO 306.2 Vodovodná prípojka areálová - B
 • SO 307.2 Vodovodná prípojka areálová - C
 • SO 402.1b Areálová kanalizácia splašková č.1 - ČASŤ 2.
 • SO 408.1 Dažďová kanalizácia č.3 - ČASŤ 2.
 • SO 409.2 Splašková kanalizácia areálová č.2 - ČASŤ 1.
 • - Blok D -
 • SO 309.2 Vodovodná prípojka areálová - D
 • SO 310.2 Vodovodná prípojka areálová - Fontána + PN ČASŤ 2.
 • SO 409.2 Splašková kanalizácia areálová č.2 - ČASŤ 2.
 • SO 410a.2 Dažďová kanalizácia č.4
 • SO 410b.2 Dažďová kanalizácia zaolejovaná + ORL č.3
Diaľnica D1 - Hubová - Ivachnová
 • Objednávateľ: Váhostav-SK, a.s.
 • SO Zberná kanalizácia a drenážne rebrá na vetve L-A2 objektu SO 101-00 (4) Diaľnica v km 6,050 – 7,000 (úsek 4) – stabilitné opatrenia
 • Zberná kanalizácia – potrubie PP DN300, SN16 ... 192,56 m
 • Bet. šachty ... 8 ks
 • Drenážne rebrá + drenážne plastové šachty ... 16 ks
 • Drenážne potrubie – PP DN160, SN16 ... 538 28 m
 • Objednávateľ: Združenie Čebrať
 • SO 512-00.1 Vodovodná prípojka k východnému portálu - liatina DN100 PN10: 743m, VŠ
 • SO 512-00.2 Prípojka NN k východnému portálu - 1950m
 • SO 512-00.3 ATS - stavebná časť
Skladová hala Technogym - Malý Krtíš
 • Objednávateľ: Dynamik Holding, a.s.
 • SO 10 - Prípojka vody/Water connection
 • SO 11 - Areálový vodovod/Areas water supply
 • SO 12 - Areálový požiarny vodovod/Areas fire water supply
 • SO 12a - Požiarna nádrž 50m3
 • SO 13 - Prípojka splaškovej kanalizácie/Sewer drainage connection
 • SO 14 - Areálová splašková kanalizácia/Areas sewer drainage
 • SO 15 - Areálová dažďová kanalizácia/Areas rain drainage
Polyfunkčný komplex Rudiny II. - Žilina
 • Objednávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o.
 • SO 301.1 Vodovodná prípojka
 • SO 302a.1 Areálový vodovod
 • SO 401.1 Kanalizačná prípojka splašková
 • SO 402.1a Areálová kanalizácia splašková č.1
 • SO 403.1 Areálová kanalizácia splašková - OJ
 • SO 405.1 Kanalizačná prípojka dažďová
 • SO 406.1 Dažďová kanalizácia č.1 a č.2
 • SO 407a.1 Dažďová kanalizácia - OJ
 • SO 407b.1 Dažďová kanalizácia zaolejovaná OJ + ORL
Verejný vodovod Dvorníky - časť Posádka
 • Objednávateľ: obec Dvorníky
 • Verejný vodovod HDPE DN100,80: 1120m
 • Vodovodné pírpojky DN25 50ks: 411m
 • Vodojem a manipulačná komora: 22m3
 • ATS + ÚV + Čerpacia stanica ČS1 nad vrtom HP
Topoľníky kanalizácia - zmena č.1
 • Objednávateľ: AVA-stav s.r.o.
 • SO-01 Splašková kanalizácia (stoka F5 a F5-2 DN300, Výtlak V12 d75)
Výrobný areál SPINEA
 • Objednávateľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o.
 • SO 301 Prípojka pitnej vody a areálový rozvod
 • SO 302 Areálový hydrantový rozvod
 • SO 303 Prípojka splaškovej kanalizácie
 • SO 304 Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, retencia
 • SO 309 Areálový rozvod plynu
D3 Čadca Bukov-Svrčinovec
 • Objednávateľ: Hochtief CZ a.s.
 • SO 582 - Preložka bezmenného potoka (OLS DN1400 - 358m)
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 • Objednávateľ: INPEK Holding
 • SO531 Prípojka splaškovej kanalizácie pre parkovisko NV
 • SO532 Vonkajšia splašková kanalizácia parkoviska NV
 • SO556 Vodovodná prípojka pre parkovisko NV
 • SO557 Vonkajší rozvod vodovodu pre parkovisko NV
 • Objednávateľ: Združenie „Infraštruktúra Nitra“
 • SO521 Dažďová kanalizácia Dolné Hony
 • SO536 Ochrana výtlačnej kanalizácie DN 150 na ul. Dolné Hony
 • SO570 Ochrana vodovodu DN 200 na ul Dolné Hony
 • Objednávateľ: BEKOR s.r.o.
 • SO514 Odvodnenie tesniacej vane
 • SO519 Preložka dažďovej kanalizácie v križovatke "K" na SO.118
 • SO552 Preložka vodovodu DN 400 I. a II.etapa
 • Objednávateľ: Doprastav a.s.
 • SO518 Odvedenie dažďových vôd parkoviska bus
Plantex
 • Investor: Plantex, s.r.o., Veselé
 • Oprava závlahových sietí v ovocnom sade 1878 m HDPE (DN 225 a 280 mm)
Zberný dvor Lúčky
 • Investor: Obec Lúčky, 034 82 Lúčky
 • SO 01 – SPEVNENÁ PLOCHA – asfaltový kryt hr. 60 mm, 1850m2
 • SO 02 - BOXY NA ODPAD – betónový prefabrikát tvaru T, 24ks
 • SO 03 - KONTAJNERY NA ODPAD – betónový kryt 200 m2 a kontajnery 7 ks
 • SO 04 - Oplotenie – oplotenie + posuvné brány 2 ks
Výroba peliet
 • Investor: Pelcko s.r.o., Výrobná hala 1205, Lisková
 • SO 02 – Rozvody požiarnej vody – ATS, HDPE d160 ... 95m, Nadzemný hydrant DN150 ... 2ks
 • SO 01 - Výrobná hala, ZTI – oceľové pozinkované potrubie DN32 ... 140m, hydrantová skriňa ... 7ks
D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
 • SO 414-00 Požiarny vodovod
Rozvoj závodu Pečivárne o.z. Sereď – I. až III. Etapa: „Prístavba skladu hotových výrobkov, Pečivárne Sereď, o.z.“
 • Investor: DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o., Nitra
 • SO73-9 Vodohospodárske stavby
 • SO 104.1 Vodovod pitnej vody II.etapa 1.časť
 • SO 105.2 Dažďová kanalizácia II.etapa 1.časť
 • SO 105.4 Dažďová kanalizácia
 • SO 106.1 Splašková kanalizácia II.etapa 1.časť
 • SO 106.3 Splašková kanalizácia
 • SO 107.2 STL plynovod II.etapa 1.časť
 • SO 114.1 Vodovod úžitkovej vody II.etapa 1.časť
 • SO 114.3 Vodovod úžitkovej vody
Oprava kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - III. Etapa
 • Investor: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava
 • Stoka P
 • Stoka H1
 • Stoka Š
 • Stoka H2-2
 • Stoka H2-3
 • Stoka Z2
 • Stoka CH
 • Stoka S
 • Stoka Z3 1-53m
Technologický projekt č. 5 NEMAK SLOVAKIA
 • Investor: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
 • SO 05.1 Stoka A, SO 05.3 Stoka B
 • Sklolaminát DN1600: 192m, DN900 : 38m, DN800: 28m, DN300: 10m
 • Sklolaminátové šachty: 4ks, monolit. betónové šachty: 4ks
Výroba polotovarov pre automobilový priemysel v Štúrove
 • Investor: DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o., Nitra
 • Požiarny vodovod - 854 m
 • Prípojka pitnej vody - 189 m
 • Kanalizácia - 745 m
JUŽNÉ MESTO ZÓNA C2 - 2.etapa
 • SO 08 Prípojky vodovodu
 • SO 10 Prípojky splaškovej kanalizácie
 • SO 11 Dažďová kanalizácia zo striech
 • SO 12 Dažďová kanalizácia z komunikácií
D3 Svrčinovec - Skalité
 • 341-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová
 • 341-52 Vonkajšia kanalizácia splašková a čistiaca stanica OV
 • 351-52 Vonkajšia kanalizácia splašková a čistiaca stanica OV
 • 341-53 Vonkajší vodovod pitný a požiarny
 • 351-53 Vonkajší vodovod pitný a požiarny
 • 351-54 Vodovodná prípojka pre odpočívadlá Čierne
D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
 • SO 416-00 Čerpacie studne požiarnej vody pre tunel
 • SO 536-00 Úprava vodovodu DN 150 v km 7,100 D3
 • SO 540-00 Úprava vodovodného privádzača DN800 v km 11,100 D3
 • SO 547-00 Vodovodná prípojka požiarnej vody k tunelu
Kanalizácia obce Lužianky
 • Objednávateľ: HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, Bratislava
 • Gravitačná kanalizácia DN 300 - 600: 2665m
 • Kanalizačné prípojky: 207 ks
 • Výtlačné potrubie DN 90 - 250: 1028m
 • Realizácia: 05/2015 - 11/2015
D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka
 • SO 521-00 Preložka vodovodu PD Agrofin
Odkanalizovanie obce Ivachnová DN300
 • Gravitačná kanalizácia DN 300 - 400: 395m
 • Kanalizačné prípojky: 42 ks
 • Realizácia: 03/2015 - 06/2015
 • Montáž kanalizácie cca 1,3 - 2 m pod hladinou spodnej vody
JUŽNÉ MESTO ZÓNA C2 - 1.etapa
 • SO 07 Verejný vodovod
 • SO 08 Areálový vodovod
 • SO 09 Splašková kanalizácia
 • SO 10 Prípojky splaškovej kanalizácie
 • SO 11 Dažďová kanalizácia zo striech
 • SO 12 Dažďová kanalizácia z komunikácií
 • SO 22 Úžitkový vodovod
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
 • Aktivita 2, SO01 Liptovské Sliače – kanalizácia, časť Vyšný Sliač
Likavka – ul. Pod Páračkou a Železničná - rekonštrukcia kanalizácie
 • SO 01 REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE A DOMOVÝCH PRÍPOJOK
 • SO 02 ČERPACIA STANICA - STAVEBNÁ ČASŤ + prípojka NN
Kaštieľ Orlové – Splašková kanalizácia nádvorie
Zemianska kúria

Rýchostná cesta R2 Pstruša - Kriváň
 • 510-00 Preložka vodovodu v km 2,071-2,245
 • 511-00 Preložka vodovodu v km 2,689-3,140
 • 512-00 Preložka vodovodu v okružnej križovatke Detva
 • 513-00 Preložka vodovodu v km 6,125
 • 514-00 Preložka úžitkového vodovodu v km 6,490
 • 515-00 Preložka vodovodu v km 7,008-7,857
 • 516-00 Preložka vodovodu v km 9,347-9,427
 • 517-10 Ochrana vodovodu  DN 500 pod cestou II/526
 • 517-20 Preložka vodovodu D 160 pod cestou II/526
 • 517-30 Preložka vodovodu PD Kriváň pod cestou II/526
D1 Jánovce-Jablonov II.etapa
 • SO 507-00 Preložka prívodného vodovodného radu DN 300 z priehrady Klčov
 • SO 503-00 Úprava vodovodu DN 300
 • SO 310-51 Dažďová kanalizácia
 • SO 310-52 Vonkajšia kanalizačná prípojka
 • SO 310-53 Vodovodná prípojka odpočívadla
 • SO 310-54 ATS pre odpočívadlo Levoča
Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina
 • realizujeme II. etapu výstavby komplexného strediska cestovného ruchu v Čutkovskej doline
RB3 Project - Mondi SCP, a.s.
 • Prípojky zariadenia staveniska
 • SO 15.02 Rozvod pitnej vody
 • SO 15.03 Vonk. rozvod priemyselnej vody
 • SO 15.04 Rozvod požiarnej vody
 • SO 15.05 Dažďová kanalizácia
 • SO 15.06 Kanalizácia chemická
 • SO 15.07 Splašková kanalizácia
Slovenská Ľupča – splašková kanalizácia a ČOV
 • gravitačné kanalizačné potrubie DN 300 a DN 400 = 3,5 km
D3 Svrčinovec - Skalité, Rozšírenie lesnej cesty ku skládke

Rekonštrukciu rozvodu pitnej a požiarnej vody v areáli Študentského domova č.3 a Fakulty humanitných vied UMB

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 • SO 053–00 Preložka meliorácií K.Ú. Bánová
Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV
 • gravitačné kanalizačné potrubie DN 300 a DN 400 = 21,8 km
 • 1 ks ČOV
 • 12 ks čerpacích staníc
Papradňanská dolina - kanalizácia
 • SO 01 - Kmeňová stoka
 • SO 06 - Zberače Jasenica
 • SO 07 - Zberače Stupné
 • SO 08.1 - ČS
 • SO 08.2 - ČS
 • SO 08.3 - ČS
 • SO 08.4 - ČS
 • SO 09 - Zberače Brvnište
 • SO 10 - Zberače Papradno
ŽSR, Modernizácia žel. trate NMnV - Púchov (Preložky vodovodov DN 150 - 400)
KU Rbk - Demolácia ubytovne Žilinská cesta 26  
Liptovská Osada Aquapark
 • Vodovod
 • plašková kanalizácia
 • Dažďová kanalizácia
IBV Spišská Belá
 • SO 01 - Miestna komunikácia
 • SO 02 - Dažďová kanalizácia
rekonštrukcia vykurovania LÚ Choč a balneoterapia
 • Objekt Prípojka plynu a Objekt Káblové trasy – zemné práce, uloženie potrubia a káblov
rekonštrukcia a modernizácia zimného štadióna v Levoči
 • SO 05 - Preložka a rekonštrukcia kanalizačnej prekládky potoka
 • SO 08 - Preložka vodovodu
 • SO 09 - Preložka kanalizácie
 • SO 12 - Splašková kanalizácia
 • SO 13 - Dažďová kanalizácia
 • SO 14 - Plynová prípojka
 • SO 16 - Vodovodná prípojka
ALPS Project Trenčín
 • SO-301.1 Pitný vodovod
 • SO-301.2 Požiarny vodovod
 • SO-302.2 Čerp.stanica splaškových vôd
 • SO-302.1 Splašková kanalizácia
 • SO-303 Dažďová kanalizácia
Policajný zbor P. Bystrica
 • SO 430-510 - Prekládka vodovodu
 • SO 430-51 - Odkanalizovanie sp. Plôch
 • SO 430-61 - Prekládka VN vedenia
I/66 Banská Bystrica – severný obchvat
 • SO 523-00 - Preložka vodovodu DN250 v km 0,750-1,200
 • SO 524-00 - Preložka vodovodu DN200
 • SO 525–00 – Preložka vodovodu DN350 a DN400 v km 1,525–2,050
 • SO 526–00 – Preložka vodovodu DN400 v km 2,075–4,950
 • SO 528–00 – Preložka vodovodu DN150 križovatky pri SAD
 • SO 529–00 – Preložka vodovodu DN100 na c I/66 v km 0,429
investičná akcia EU/projekt ISPA
 • dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, verejný vodovod Skalité 25000 m
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Dubná skala
 • 1-331-00 - Úprava bezmenného potoka
 • 2-051-00 - Preložka meliorácií K.Ú. Lietavská lúčka
 • 2-052-00 - Preložka meliorácií K.Ú. Turie
 • 2-052-01 - Preložka meliorácií K.Ú. Višňové
Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, 1.úsek, II.etapa
 • 520-00 Preložka vodovodu DN 400 vo veľkej okružnej križovatke
 • 521-00 Preložka vodovodu DN 80 vo veľkej okružnej križovatke
výmena 3 ks odlučovačov ropných látok a výstavba príslušných manipulačných plôch pre MOBIS Slovakia s.r.o.
diaľnica D1 Hubová-Ivachnová
 • SO 520 až SO 529 – Preložky vodovodov DN80 až 250 v celkovej dĺžke cca 1500 m
wellness hotel APARTMÁN Vysoké Tatry-Štrbské Pleso 
 • vonkajší vodovod, areálová dažďová a splašková kanalizácia, dodávka a montáž hotelovej zdravotechniky
 • bytové domy Kulháň Rezidencia Záhorská Bystrica – realizácia inžinierskych sietí
 • spevnená plocha pre KU Ružomberok
 • výstavba vodovodu PE-HD DN100 v Komjatnej 2.etapa v dĺžke 1100 m s prípojkami a redukčnou šachtou
 • výstavba vodojemu v Komjatnej – vodojem, oplotenie, cestný prípoj k vodojemu a rekonštrukcia záchytu
 • bytové domy Ľubochňa – 8b.j. a 12b.j. – kompletná zdravotechnika, vykurovanie, vonkajší vodovod a kanalizácia
 • výstavba rekreačného zariadenia Hotel Koliba Černová – Ružomberok, I.etapa
 • rozšírenie verejnej kanalizácie PVC DN315 a plynovodu DN100 – rekreačná oblasť Čutkovská dolina
 • Liptovská Štiavnica-IBV pod Salatínom – verejná kanalizácia PVC DN300, II.etapa
 • Liptovská Štiavnica-IBV pod Salatínom – verejný vodovod LDPE 100 DN100, II.etapa
 • rekonštrukcia Záhradníckej ulice v úseku Miletičova – Líščie Nivy, Bratislava – inžinierske siete, investor: magistrát mesta Bratislava
 • prívod vody do rekreačnej oblasti Hrabovo – II.etapa, vnútroareálový rozvod splaškovej a dažďovej kanalizácie, rozvod pitnej vody
 • dodávka a montáž technologickej časti ČS požiarnej vody, montáž ATS GRUNDFOS pre TESCO Liptovský Mikuláš
 • výstavba dažďovej kanalizácie HOBAS DN800 a PVC DN500 a DN300 pre obchodné centrum TESCO, NAY a ČS PHM Liptovský Mikuláš
 • výstavba inžinierskych sietí pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt TESCO Martin a pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt TESCO Liptovský Mikuláš
investičná akcia EU/projekt ISPA
 • odkanalizovanie trnavského regiónu
 • Kamenný mlyn – dažďová kanalizácia PVC DN1000 – 4800 m
 • dažďový zberač DN1000–1600 – IBV Pekné pole, Trnava 4000 m
 • dažďový zberač B DN800 – Hospodárska ulica, Trnava 522 m
 • výstavba inžinierskych sietí a zdravotechniky pre objekt Parná kotolňa – Partizánske
 • Liptovská Štiavnica-IBV pod Salatínom – verejná kanalizácia PVC DN300 dl. 373 m vrátane 25 kanalizačných prípojok DN150 s revíznymi šachtami
 • Liptovská Štiavnica-IBV pod Salatínom – verejný vodovod LDPE 100 DN100 dl. 343 bm vrátane 25 vodovodných prípojok DN25 s vodomernými šachtami
 • Ružomberok-Apartmánové domy Hrabovo – prívod vody LDPE 100 DN150 dl. 810 bm
 • Ružomberok-Fatrapark I. – preložka vodovodu DN50 a kanalizácie DN300
 • Ružomberok-Fatrapark I. – splašková kanalizácia DN300 s ORL, dažďová kanalizácia DN300, vodovodná prípojka DN80
 • Ružomberok-Fatrapark I. – kompletná inštalácia zdravotechnických rozvodov a zariadení – 64 apartmánov
 • Ružomberok-Železničná stanica – celková rekonštrukcia kanalizácie dl. 1420 bm, samostatná ČOV, 2 ks podzemné čerpacie stanice OV
 • Ružomberok – rekonštrukcia kanalizácie PVC DN300 dl. 54 m vrátane 3 kanalizačných prípojok DN150
 • Komjatná – verejný vodovod LDPE 100 DN100 dl. 940 bm vrátane 14 ks vodovodných prípojok
 • výmena vodovodného potrubia zatiahnutím HDPE 100 DN90 500 m – Prívod vody do areálu ČOV Mondi BP SCP, a.s. Ružomberok
 • Sučany – priemyselná zóna rozšírenie vodovodu DN200 HDPE PE 100 SDR 17
 • Dražkovce-Sklabiňa – tlaková kanalizácia DN80 HDPE PE 100 v dĺžke 1104 m
 • odvedenie zrážkových vôd na železničnej stanici Nové mesto nad Váhom
 • spolupráca so správcami bytov pri opravách a rekonštrukciách zdravotechnických rozvodov
 • a iné stavebné práce

Niektoré z realizovaných stavieb boli zabezpečované komplexne vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a celkovej inžinierskej činnosti.

Pripravované projekty

rekonštrukcia vodovodu - obec Pavlovce
 • oprava vodovodu potrubie HDPE D110 - 2675 m
 • oprava vodovodných prípojok HDPE D32 - 64 m
 • výstavba vodovodu PE-HD DN100 v Komjatnej 3.etapa v dĺžke 1300 m s prípojkami
 • diaľnica D1 Hubová-Ivachnová – dažďová kanalizácia diaľnice
 • kohézny fond EU – Malinô Brdo – zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia SKIPARK
 • výstavba relaxačného centra pre rozvoj cestovného ruchu Čutkovská dolina – Ružomberok, III.etapa
 • výstavba kanalizácie DN300 s prípojkami - obec Liptovská Osada

Vykonávané činnosti na základe získaných oprávnení

 • prevádzkovanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV Liptovský Trnovec
 • prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie – rekreačná oblasť Ružomberok-Hrabovo pre spoločnosť CPI Slovakia
design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk