Činnosti

01
Stavebná činnosť

 • komplexná realizácia verejných a interných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plynovod, nn vedenia,...)
 • výstavba technologických objektov (čerpacie stanice, automatické tlakové stanice, armatúrne šachty…)
 • drobné stavby cestnej infraštruktúry (chodníky, parkoviská, oprava vozoviek, prístupové komunikácie)
 • výstavba vodovodných a kanalizačných prípojok
 • inštalácia zdravotechniky
 • tlakové skúšky vodovodov a kanalizácií
 • preplach a dezinfekcia vodovodov
 • pozemné stavby (technologické stavby, rodinné domy, drevostavby)
 • realizácia interiérových systémov vykurovania
 • návrh PD, dodávka a montáž tepelných čerpadiel
 • murárske práce
 • montáž a revízia elektro zariadení

02
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

 • montáž vodomerov na teplú a studenú vodu
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov vodovodov
 • návrh opatrení na zlepšenie kvality pitnej vody
 • vyhľadávanie a odstraňovanie porúch na vodovodoch a kanalizáciách
 • rozmrazovanie vodovodných prípojok a potrubí
 • kalkulácie pre stanovenie ceny vodného a stočného
 • fakturácia

03
prevádzkovanie stravovacích a ubytovacích zariadení

04
Dopravné služby

 • nákladná doprava: TATRA 815, 2 x TATRA 8x8, TATRA 8x8 s hydraulickou rukou, 2 x AVIA A30K, 2 x AVIA pojazdná dieľňa
 • práce s autožeriavom Praga V3S autožeriav AD 080
 • zemné a výkopové práce
 • pásové rýpadlo - nakladač: CAT 320, CAT 302.5C, Komatsu PC88 MR
 • kolesové rýpadlo - nakladač: JCB 4CX, Komatsu WB93 S5
 • šmykom riadené nakladače: Komatsu SK 714, Bobcat S 175 -2x, Bobcat S 185
 • preprava materiálu (účitkové vozidlá): Mercedes Sprinter, Citroen Jumper, Peugeot Partner, 2 x Volkswagen Caddy, Peugeot Expert
 • preprava osôb (osobné vozidlá): Audi A4, Audi Q7, Mercedes Viano, Mercedes Vito 115, 2 x Peugeot 1007, Renault Trafic, Ford Tranzit, Volkswagen Caddy, Land Rover Defender

05
Projektová činnosť

 • návrh a príprava podkladov pre budúcu projektovú dokumentáciu
 • zabezpečenie vstupných podkladov a príprava cieľov pre vypracovanie zadania stavby
 • zabezpečenie projektovej prípravy spojenej s vydaním územného a stavebného rozhodnutia stavby
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 • vypracovanie dokumentácie skutočného prevedenia stavby
 • digitálne geodetické zameranie stavby so záznamom na magnetickom médiu

06
Ostatné služby

 • poradenská činnosť pred napojením na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, el. energia)
 • príprava stavieb a súvisiaca inžinierska činnosť
 • projekčná činnosť pre pozemné a vodohospodárske stavby
 • výkon činnosti stavebného dozora
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • stavebné a finančné poradenstvo
 • obchodná činnosť (stavebný a vodárenský materiál)
 • revízie elektro zariadení a bleskozvodov
design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk