Kontakty

  • spojovateľka +412 44 430 00 27

Vedenie spoločnosti

riaditeľ ekonomiky


Projektoví manažéri


Príprava stavieb

vedúci oddelenia prípravy stavieb


Stredisko - Obchod a DM

vedúci obchodu a DM

referent MTZ a DM

manipulant MTZ a DM

  • Peter Oštadnický

Stredisko doprava

vedúci dopravy

manipulant dopravy

  • Branislav Leštinský

Ekonomické oddelenie

vedúca ekonomického úseku

manažér ekonomiky

personalistika a mzdy

administratívny pracovník


Stavbyvedúci


Technickí pracovníci


Cestovný ruch

manažér cestovného ruchu

vedúca prevádzky – reštauračná časť

vedúca prevádzky – ubytovacia časť

administratívny pracovník


design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk