LSS - Liptovská stavebná spoločnosť - Professionals in engineering networks.

19 January 2021

23 November 2020

Príprava strategického parku Nitra – MÚK Šindolka

V strategickom parku Nitra realizujeme dažďovú a splaškovú kanalizáciu na uliciach Prvosienková a Slnečná dolina
12 December 2013

Project with financial support of EU funds

Completion of complex all-year-tourist center – Čutkovo Valley Financial support of: EU, (Ministry of economy, SACR), operational programme: Compe
16 April 2013

IBOS Slovensko

IBOS Slovensko is our business partner and offers these services: Cleaning of home waste pipes High pressure cleaning of pipes and drains diamete
15 April 2013

Hotel&restaurant KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA

Visit our partnership Hotel&Restaurant KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA in Čutkovo Valley www.kolibaupastiera.sk
design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk