LSS - Liptovská stavebná spoločnosť - Profesionáli na inžinierske siete.

Späť na zoznam aktualít

23.11.2020

Príprava strategického parku Nitra – MÚK Šindolka

V strategickom parku Nitra realizujeme dažďovú a splaškovú kanalizáciu na uliciach Prvosienková a Slnečná dolina

design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk