LSS - Liptovská stavebná spoločnosť - Profesionáli na inžinierske siete.

Späť na zoznam aktualít

18.02.2019

Polyfunkčný komplex Rudiny II.

Na stavbe „Polyfunkčný komplex Rudiny II. – Žilina (Časť Bytový komplex – bloky B,C,D)“ budujeme vodovodné prípojky, dažďovú a splaškovú kanalizáciu

design zahorec.com  |  programovanie weblab.sk